เกี่ยวกับโรงเรียน


คู่มือการใช้งาน


ห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์


โครงการห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์(ADAC) เป็นโครงการเรียนรู้และประเมินผลบทเรียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้งานบนแพตฟอร์มดิจิทัลที่มุ่งเน้นการปฎิสัมพันธ์แบบ Classroom Network ของนักเรียน

ติดต่อ


คำอธิบายสำหรับการติดต่อ

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี


วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 116 หมู่ 6 ถ.ฤชุพันธุ์ ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150


โทรศัพท์ 02-9855111 ต่อ 111

Image